Επικοινωνία

Τοποθεσία – Επικοινωνια

Λεωφ. Μεσογείων 501 και
Αγίας Τριάδος 1
153 43 – Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 6012592 – 210 6011175 – Fax:  210 6007242

 

Email: info@kachramanoglou.gr